Zamówienia

musicasacra.waw.pl@gmail.com

MSN 1

Musica Sacra Nova 1, 2007

Autor:
red. Marcin Łukaszewski

Musica Sacra Nova vol. 1

OD REDAKCJI

Do rąk Państwa przekazujemy pierwszy numer rocznika „Musica Sacra Nova”. Cele, jakie sobie stawiamy, to prezentacja najnowszych wyników badań o muzyce sakralnej, zwłaszcza współczesnej. Dotąd nie powstało czasopismo o podobnych założeniach. Zamierzamy być także otwarci na inne zagadnienia związane z szeroko rozumianym pojęciem sacrum. Periodyk będzie miał charakter interdyscyplinarny i obok zagadnień muzycznych podejmować będzie także problematykę sacrum w sztuce, literaturze, a także tematykę filozoficzną, teologiczną, historyczną, czyli – ogólnie rzecz ujmując – sprawy związane z szeroko pojętą myślą humanistyczną w jej uniwersalnym wymiarze. Zakładamy również elastyczność od przyjętych założeń. Stąd w numerze obecność tekstów nieco odbiegających od podstawowej tematyki, rozważania o muzyce dawnej, a także o współczesnej lecz niekoniecznie sakralnej. Interesującym zagadnieniem wydają się być wzajemne związki i różnice, oddziaływania muzyki dawnej na nową, siła tradycji i jej wpływ na współczesność, interpolacje, dialogi, konteksty, konotacje. Pragniemy poruszać nie tylko tematy kultury wysokiej, zagadnienia związane z muzyką znanych kompozytorów, czy poważne problemy naukowe, ale także przybliżać wątki mniej znane, często o znaczeniu i zasięgu lokalnym. Całość dopełniają recenzje, sprawozdania i wywiady. Pismo „Musica Sacra Nova” pragnie być również otwarte na współpracę z autorami młodego pokolenia, umożliwiać im zaistnienie w środowisku naukowym poprzez publikację artykułów lub fragmentów celniejszych prac doktorskich i magisterskich. Mówiąc o muzyce sakralnej należy wpierw dokonać rozróżnienia podstawowych pojęć, często traktowanych jako tożsame, niekiedy błędnie interpretowanych. Szereg artykułów zamieszczonych w niniejszym zeszycie poświęcono problematyce nawiązującej do tytułu pisma, a więc wątkom religijnym w muzyce XX wieku. Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim Autorom, którzy podjęli z nami współpracę, okazali nam zaufanie i udostępnili swoje teksty do zamieszczenia w pierwszym, inicjalnym numerze czasopisma. Szczególną wdzięczność winni jesteśmy gronu fachowców – wybitnych przedstawicieli nauki polskiej, którzy zgodzili się wesprzeć inicjatywę powołania rocznika swoim autorytetem, zasiadając w Radzie Naukowej. Mamy nadzieję, że „Musica Sacra Nova” spotka się z życzliwym zainteresowaniem Czytelników i środowiska naukowego. Zapraszamy do lektury!

R e d a k c j a:

Marcin Tadeusz Łukaszewski – redaktor naczelny


SPIS TREŚCI NUMERU 1 / 2007 [artykuły]


HANNA KOSTRZEWSKA Muzyka sakralna – próba definicji


MARCIN TADEUSZ ŁUKASZEWSKI Wokół pojęcia sacrum w muzyce


PATRYK RÓŻYCKI Próba filozoficznej interpretacji pojęcia musica sacra


ANDRZEJ ZAJĄC Muzyka sakralna w encyklice Piusa XII „Musicae sacrae disciplina”

a soborowa koncepcja muzyki liturgicznej


ANDRZEJ ZAJĄC Jan Paweł II a świat sztuki – refleksje na kanwie lektury

papieskiego „Listu do Artystów”


LESZEK MATEUSZ GORECKI Odnowa cecyliańska na ziemiach polskich


MARIUSZ KLIMEK Liturgiczne funkcje muzyczne: kantor i psałterzysta.

Historia i teraźniejszość


FRANCISZEK KUBICKI Zarys dziejów polskiej muzyki religijnej po 1945 roku


TERESA DOROŻAŁA-BRODNIEWICZ Inspiracje religijne w twórczości organowej Feliksa Nowowiejskiego


ALEKSANDRA ADAMSKA-OSADA Zarys życia, twórczości i duchowości Romana Maciejewskiego


KATARZYNA MUSIAŁ Kolęda w twórczości Witolda Lutosławskiego


KATARZYNA SZYMAŃSKA-STUŁKA Sacrum w muzyce Andrzeja Panufnika


MAGDALENA DZIADEK Utwory religijne Andrzeja Dziadka


ALICJA GRONAU Uniwersalizm przekazu w indywidualnej formie


MARIAN BORKOWSKI Pięć refleksji o sztuce kompozycji


TADEUSZ KOBIERZYCKI Nowa muzyka – w stronę antropologii sztuki


MARIA FOGLER Doktor Faustus a filozofia nowej muzyki


RENATA SKUPIN W poszukiwaniu sacrum. O poetyce muzycznej i duchowości Giacinto Scelsiego


MICHAŁ SZULAKOWSKI Zarys życia, twórczości i elementy stylu kompozytorskiego Guillaume’a Dufaya


MICHAŁ SZULAKOWSKI Elementy ewolucji stylu w mszach z cantus firmus Guillaume’a Dufaya. Znaczenie technik integrujących cykle


PRZEMYSŁAW PIEKUTOWSKI Problematyka suit Johanna Jacoba Frobergera w kontekście twórczości Frescobaldiego i klawesynistów francuskich


SEBASTIAN ADAMCZYK Zarys rozwoju praktyki alternatim w aspekcie jej znaczenia dla rozwoju muzyki organowej


MARIETTA KRUZEL-SOSNOWSKA Ekspresja w muzyce organowej, czyli jak ożywić martwy instrument


ANNA SZARAPKA Nestorzy bydgoskich organistów: Szczepan Jankowski i Mieczysław Kowalski


MIECZYSŁAWA DEMSKA-TRĘBACZ Muzykalnego ziemianina ekspresje wiary


ŁUCJA SALA Twórczość kompozytorów polskich na Międzynarodowym Festiwalu

Muzyki Sakralnej Gaude Mater 1991-2005


TOMASZ WALEWSKI Dzieje Konkursu Młodych Kompozytorów Musica Sacra


MICHAŁ JANOCHA Pictura sacra nova et vetera


PIOTR URBAŃSKI Antropocentryzm vs. humanizm w twórczości Janusza St. Pasierba


AGNIESZKA MUSZYŃSKA Rola muzyki w życiu i dziełach Gabriele D’Annunzio


NORBERT WÓJTOWICZ Pojęcie i funkcjonowanie stereotypu. Dychotomiczny obraz masona

ze szczególnym uwzględnieniem autostereotypu polskich „braci” u progu II RP


Wróć

21 Lipca 2024

Sylwetka dnia

Paweł Łukaszewski


Dziś polecamy

Leon Łukaszewski - Choral music


Linki
Chór Musica Sacra
Emisja głosu
Konkurs Kompozytorski
Marian Borkowski
Paweł Łukaszewski
Polski Chór Kameralny
Via crucis
Wojciech Łukaszewski

książki

książki

książki

książki

książki

     misja    nowości    katalog CD    książki    nuty    numizmaty    wykonawcy    kompozytorzy    musica sacra nova     edition@musicasacra.com.pl
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart produkcja www Krzysztof Dombek 2009-2012©