Zamówienia

musicasacra.waw.pl@gmail.com

* stymulacja i prezentacja nowej twórczości muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem nowej generacji kompozytorów polskich


* prezentacja i promocja najwybitniejszych polskich wykonawców muzyki współczesnej, z dużym udziałem przedstawicieli młodego pokolenia


* forum dla podtrzymania aktywności artystycznej, naukowej i promocyjnej w obszarze muzyki współczesnej dla polskiego środowiska muzycznego


* dążenie do wysokiego poziomu artystycznego i ożywczej temperatury intelektualnej (obok kompozytorów, wykonawców, muzykologów i teoretyków muzyki – publicyści muzyczni, pedagodzy, filozofowie, poeci, animatorzy kultury, studenci akademii muzycznych, etc.)


* stworzenie możliwości konfrontacji kilku pokoleń artystów, wszechstronnej wymiany myśli i twórczej dyskusji


* poszukiwanie rezonansu wśród słuchaczy zainteresowanych muzyczną współczesnością i sacrum


* zarysowanie możliwości stworzenia silnego i twórczego nowego środowiska artystycznego


Paweł Łukaszewski

22 Lipca 2024

Sylwetka dnia
Artur Pachlewski

Dziś polecamy

Baird-Łukaszewski-Błażewicz-Borkowski


Linki
Chór Musica Sacra
Emisja głosu
Konkurs Kompozytorski
Marian Borkowski
Paweł Łukaszewski
Polski Chór Kameralny
Via crucis
Wojciech Łukaszewski

misja

misja

misja

misja

misja

     misja    nowości    katalog CD    książki    nuty    numizmaty    wykonawcy    kompozytorzy    musica sacra nova     edition@musicasacra.com.pl
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart produkcja www Krzysztof Dombek 2009-2012©