Zamówienia

musicasacra.waw.pl@gmail.com

MSN 2

Musica Sacra Nova 2, 2008

Autor:
red. Marcin Łukaszewski

Musica Sacra Nova vol. 2

Artykuły

MARCIN TADEUSZ ŁUKASZEWSKI Kalendarium życia, twórczości i działalności Mariana Borkowskiego

MAŁGORZATA WASZAK Marian Borkowski – na ścieżkach sonoryzmu

VIOLETTA PRZECH „Fortepian sonorystyczny” w twórczości Mariana Borkowskiego: Fragmenti, Selection for 5, Speranza, Dialoghi

MIECZYSŁAWA DEMSKA-TRĘBACZ Izochronia Mariana Borkowskiego

WALENTYNA WĘGRZYN-KLISOWSKA Kolorystyczna rola perkusji w twórczości Mariana Borkowskiego

ROMAN LASOCKI Problemy wykonawcze w Images II na dowolny instrument smyczkowy,

w wersji na skrzypce solo

WALDEMAR MIKSA Od liryki do symboliki – słowo w twórczości kompozytorskiej Mariana

Borkowskiego

ALICJA GRONAU-OSIŃSKA Działalność pedagogiczna Mariana Borkowskiego

MAGDALENA DZIADEK Marian Borkowski o Webernie

ARTUR CIEŚLAK Laboratorium Muzyki Współczesnej 1985-2007. Fakty – liczby – zestawienia

KRZYSZTOF BACULEWSKI Muzyczne podróże Mariana Borkowskiego – 1972

BOHDAN POCIEJ O muzyce Mariana Borkowskiego

TADEUSZ KOBIERZYCKI Marian Borkowski – jego twórczość muzyczna i szkoła kompozytorska

MARCIN PRZYBYŁEK Muzyka światła i cienia

DOROTA DYWAŃSKA Myśli na temat twórczości Mariana Borkowskiego

DOROTA DYWAŃSKA Po koncercie kompozytorskim prof. Mariana Borkowskiego

WOJCIECH NOWIK Postawa twórcza Mariana Borkowskiego w perspektywie koncepcji Rudolfa

Réti’ego

CEZARY ŻECHOWSKI Musica Speranza


OD REDAKCJI

Do rąk Czytelników oddajemy drugi numer rocznika „Musica Sacra Nova” – pisma poświęconego muzyce sakralnej i myśli humanistycznej. Twórcom czasopisma przyświecała idea, aby kolejne jego numery były poświęcone na przemian różnym zagadnieniom lub miały charakter monograficzny. Z tego względu drugi zeszyt dedykowany został w całości Profesorowi Marianowi Borkowskiemu, wybitnemu kompozytorowi, pedagogowi, pianiście, muzykologowi, animatorowi życia muzycznego, który w bieżącym roku obchodzi podwójny jubileusz 50-lecia pracy artystycznej i 40-lecia pracy pedagogicznej. W przyszłym zaś roku obchodzić będzie jubileusz 75-lecia urodzin. To dobry moment na podsumowania dotyczące Jego dorobku twórczego i pracy zawodowej, prowadzonej z sukcesem na wielu płaszczyznach. Marian Borkowski jest mistrzem i niekwestionowanym autorytetem nie tylko dla licznego grona swoich wychowanków (magistrów, doktorów i doktorów habilitowanych w dziedzinie kompozycji), ale także dla muzyków innych specjalności (często wykonawców Jego dzieł).

Idea przygotowania niniejszego opracowania zrodziła się przed kilku laty. Studia nad twórczością Mariana Borkowskiego miały objąć reedycje tekstów o Nim, rozproszonych w różnych zeszytach naukowych i czasopismach. Tych artykułów zebrało się już sporo. Warto było je powtórnie przypomnieć Czytelnikom w postaci wspólnego, skondensowanego wydawnictwa. Te teksty stanowią tylko część zawartości tomu. Obok nich prezentujemy nowe artykuły, napisane specjalnie z myślą o prezentowanym wydawnictwie. Sylwetka twórcza Mariana Borkowskiego przedstawia się w nich z różnych punktów widzenia: obok ujęć czysto analitycznych (także różnorodnych), spotykamy ujęcia natury filozoficzno-estetycznej, humanistycznej. Niektóre teksty omawiają twórczość Jubilata, w innych autorzy koncentrują się na przedstawieniu dziejów życia Kompozytora, Jego działalności pedagogicznej i organizacyjnej, jak również na problemach wykonawczych Jego muzyki.

Podobnie, jak w poprzednim numerze, tak i tym razem na końcu tomu zamieszczamy recenzje i sprawozdania, będące stałym działem czasopisma „Musica Sacra Nova”. Autorzy informują o wybranych nowościach płytowych, książkowych i przedstawiają relacje z różnych imprez artystycznych.

Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim Autorom za nadesłanie nowych tekstów, poświęconych życiu i twórczości prof. Mariana Borkowskiego oraz za zgodę na reedycję artykułów wydanych przed laty. Przede wszystkim dziękuję Profesorowi Marianowi Borkowskiemu za wnikliwą lekturę całego materiału, korekty, uzupełnienia i życzliwe wsparcie w pracach nad tą publikacją.

Mam nadzieję, że prezentowana publikacja spotka się z życzliwym zainteresowaniem Czytelników i stanie się przyczynkiem i zachętą do dalszych badań nad twórczością Mariana Borkowskiego.


Marcin Tadeusz ŁukaszewskiWróć

22 Lipca 2024

Sylwetka dnia
Artur Pachlewski

Dziś polecamy

Baird-Łukaszewski-Błażewicz-Borkowski


Linki
Chór Musica Sacra
Emisja głosu
Konkurs Kompozytorski
Marian Borkowski
Paweł Łukaszewski
Polski Chór Kameralny
Via crucis
Wojciech Łukaszewski

książki

książki

książki

książki

książki

     misja    nowości    katalog CD    książki    nuty    numizmaty    wykonawcy    kompozytorzy    musica sacra nova     edition@musicasacra.com.pl
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart produkcja www Krzysztof Dombek 2009-2012©