Zamówienia

musicasacra.waw.pl@gmail.com

MSEN 010

Wojciech Łukaszewski - Muzyczne interludia, 2009

Autor:
red. Marcin Łukaszewski

Wprowadzenie (fragmenty)W 2008 roku minęła trzydziesta rocznica śmierci Wojciecha Łukaszewskiego (1936-1978), kompozytora, pedagoga, dyrektora częstochowskich szkół muzycznych, krytyka muzycznego, działacza i animatora życia muzycznego. Od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem przygotowania książeczki z zebranymi recenzjami prasowymi i innymi tekstami Wojciecha Łukaszewskiego. Sądzę, że warto przybliżyć ich treść szerszemu gronu odbiorców, a okrągła rocznica śmierci kompozytora jest dobrą ku temu okazją [...].

Działalność publicystyczną Wojciech Łukaszewski uprawiał na marginesie swojej twórczości kompozytorskiej, lecz także w jakiś sposób równolegle do niej. Warsztat kompozytorski i myślenie twórcze mogły odgrywać ważną rolę w kształtowaniu formy i narracji jego literackich wypowiedzi. Piórem władał chętnie. O uzdolnieniach literackich świadczą nie tylko prace publicystyczne i komentarze do programów koncertowych Filharmonii Częstochowskiej, ale także na przykład zbiór listów do żony, Marii Łukaszewskiej, pochodzący z czasów jego pobytu na stypendium w Paryżu (przechowywany w archiwum rodzinnym) czy dwa niepublikowane rękopiśmiennie życiorysy kompozytora. Recenzje Wojciecha Łukaszewskiego mogą być przydatnym materiałem do badań nad dziejami życia muzycznego Częstochowy. Literacko udzielał się przede wszystkim na łamach „Życia Częstochowy”, publikując regularne recenzje z koncertów odbywających się w Filharmonii Częstochowskiej oraz z organizowanych w Częstochowie festiwali. Relacje z koncertów ukazywały się zazwyczaj w odstępach dwutygodniowych, bo z taką częstotliwością odbywały się koncerty abonamentowe w filharmonii. Są to przeważnie teksty krótkie, pozwalające jedynie na pobieżną charakterystykę danego koncertu. Z festiwali autor miał zwyczaj pisać obszerniejsze recenzje. Omawiał także niektóre koncerty szkoły muzycznej lub ognisk muzycznych działających na terenie regionu częstochowskiego [...].

Niniejszy zbiór prac Wojciecha Łukaszewskiego nie jest w pełni wydaniem krytyczno-źródłowym, gdyż takie zakłada pozostawienie oryginalnego tekstu w postaci nienaruszonej. W rodzinnym archiwum nie zachował się żaden oryginalny maszynopis mojego Ojca. Nie zdecydowałem się na poszukiwania tych maszynopisów w archiwach, ponieważ przyjąłem zasadę, że ostateczną wersją jest tekst wydrukowany w gazecie i tylko takie teksty posłużyły za podstawę niniejszego, zbiorczego wydania. Wyjątki dotyczą jednej relacji, która nie została opublikowana za życia autora (jej maszynopis zachował się w rodzinnym archiwum) oraz kilku tekstów, które z założenia nie były przeznaczone do druku. Są to sprawozdania z wyjazdu do Paryża czy z wyjazdów na różne zagraniczne festiwale. Były one kierowane pod adresem ZKP lub Ministerstwa Kultury i Sztuki. Ponieważ trudno ustalić, czy wersje recenzji, które ukazały się w prasie, były ostatecznymi wersjami autorskimi, czy też były one modyfikowane przez redakcję, zastosowanie metody krytyczno-źródłowej nie mogło znaleźć pełnego zastosowania [...].

Mam nadzieję, że niniejsza praca zainteresuje nie tylko wąskie grono-specjalistów, ale także miłośników muzyki, że stanie się przyczynkiem do dalszych badań nad dziejami życia muzycznego Częstochowy.


Wróć

13 Czerwca 2024

Sylwetka dnia

Marcin Łukaszewski


Dziś polecamy

Stanisław Moryto - Muzyka wokalna i organowa


Linki
Chór Musica Sacra
Emisja głosu
Konkurs Kompozytorski
Marian Borkowski
Paweł Łukaszewski
Polski Chór Kameralny
Via crucis
Wojciech Łukaszewski

książki

książki

książki

książki

książki

     misja    nowości    katalog CD    książki    nuty    numizmaty    wykonawcy    kompozytorzy    musica sacra nova     edition@musicasacra.com.pl
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart produkcja www Krzysztof Dombek 2009-2012©