Zamówienia

musicasacra.waw.pl@gmail.com

MSE 007

Paweł Łukaszewski - Muzyka kameralna, 2006

Kompozytor:
Paweł Łukaszewski

Niniejsza płyta obejmuje większość utworów kameralnych i solowych z bogatego dorobku kompozytorskiego jednego z najwybitniejszych polskich twórców ostatnich lat - Pawła Łukaszewskiego. Wybrane kompozycje obejmują latami powstania okres ponad piętnastoletni - najstarsze fortepianowe DWA PRELUDIA pochodzą z lat 1989-92, natomiast najnowszym dziełem jest otwierająca krążek PEARL OF WISDOM z 2005 roku. Śledząc kolejne utwory poznajemy indywidualny styl Łukaszewskiego, charakterystyczne jego cechy i ich niezwykłą różnorodność.


Wspomniane DWA PRELUDIA poruszają siłą ekspresji, dynamiką i głęboką uczuciowością. Kontrastują z nimi dwie pieśni W MOJEJ OJCZYŹNIE z lat 1989 i 2000, napisane do wierszy Czesława Miłosza, obie utrzymane w nastroju przepełnionym nostalgią korespondującą z tekstem poezji. Solowe CAPRICCIO FOR P.P. z 1991 roku, dedykowane Piotrowi Prysiażnikowi, to z kolei kompozycja o charakterze wirtuozowskim, niezwykle błyskotliwa i popisowa. Z tego samego roku pochodzi również QUASI SONATA na klarnet i fortepian - diametralnie inna pod względem stylistycznym od KAPRYSU, w której na pierwszy plan wyeksponowana została kolorystyka, zmienność i różnorodność środków wyrazowych i efektów brzmienowych. Natomiast ARGENA II na sopran, kontrabas i komputer, napisana w 1993 roku do futurystycznego tekstu Stanisława Lema z tomu BAJKI ROBOTÓW, ma za zadanie przede wszystkim... rozbawić słuchacza; w partyturze kompozytor zaleca - "można tańczyć, śpiewać, ziewać, klaskać, mówić do wiolonczelisty po imieniu, itd." Z kolei SOUVENIR I na organy z 1999 roku przynosi dla kontrastu muzykę poruszającą, pełną wewnętrznego, narastającego napięcia. W podobnym nastroju utrzymane zostały powstałe trzy lata później cztery pieśni HAIKU, inspirowane poezją japońską. W 2003 roku Łukaszewski pisze natomiast błyskotliwe MOAI na flet, których tytuł jest nazwą słynnych olbrzymich posągów na jednej z Wysp Wielkanocnych - Rapa Nui. Rok później powstaje dedykowany Marianowi Borkowskiemu 3. KWARTET SMYCZKOWY, kompozycja żywiołowa i dynamiczna, nawiązująca do minimalizmu i muzyki repetytywnej. Najnowszy z nagranych utworów Łukaszewskiego - PEARL OF WISDOM z 2005 roku - przynosi muzykę jeszcze inną, motoryczną, ruchliwą, o ostrej rytmice i wyraźnym toccatowym charakterze. Warto podkreślić, że prawie wszystkie z prezentowanych na płycie kompozycji (z wyjątkiem QUASI SONATY i SOUVENIR I) to nagrania premierowe.

Paweł Łukaszewski. Muzyka kameralna. Paweł Łukaszewski: "Pearl of Wisdom" na dwa fortepiany, "Moai" na flet, "Haiku" cztery pieśni na sopran i fortepian, "Capriccio for P.P." na skrzypce, "Quasi Sonata" na klarnet i fortepian, "Dwa preludia na fortepian", "W mojej Ojczyźnie" dwie pieśni na baryton i fortepian, "3. Kwartet smyczkowy", "Souvenir I" na organy, "Argena II" na sopran, kontrabas i komputer. Marcin T. Łukaszewski fortepian, flet, Anna Mikołajczyk-Niewiedział sopran, Iwona Mironiuk fortepian, Piotr Prysiażnik skrzypce, Artur Pachlewski klarnet, Ryszard Cieśla baryton, Anna Świder fortepian, Michał Markuszewski organy, Aleksander Gabryś kontrabas, Marcin Wierzbicki komputer, Ravel Piano Duo: Agnieszka Kozło, Katarzyna Ewa Sokołowska, Kwartet Camerata: Włodzimierz Promiński, Andrzej Kordykiewicz, Piotr Reichert, Roman Hoffman. Musica Sacra Edition 2007 - musica sacra edition 007, DDD 65'03".


Wróć

13 Czerwca 2024

Sylwetka dnia

Marcin Łukaszewski


Dziś polecamy

Stanisław Moryto - Muzyka wokalna i organowa


Linki
Chór Musica Sacra
Emisja głosu
Konkurs Kompozytorski
Marian Borkowski
Paweł Łukaszewski
Polski Chór Kameralny
Via crucis
Wojciech Łukaszewski

katalog CD

katalog CD

katalog CD

katalog CD

katalog CD

     misja    nowości    katalog CD    książki    nuty    numizmaty    wykonawcy    kompozytorzy    musica sacra nova     edition@musicasacra.com.pl
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart produkcja www Krzysztof Dombek 2009-2012©