Zamówienia

musicasacra.waw.pl@gmail.com

Wojciech Łukaszewski

Wojciech Łukaszewski

Płyty:
New Polish Music for choir, MSE 028, 2010
Baird-Łukaszewski-Błażewicz-Borkowski, MSE 011, 2006
Wojciech Łukaszewski - Muzyka chóralna, MSE 004, 2005

Nuty:
Wojciech Łukaszewski - Muzyka kameralna, MSEN 003, 2015
Wojciech Łukaszewski - Muzyka solowa, MSEN 002, 2010
Wojciech Łukaszewski - Pieśni, MSEN 001, 2009
Wojciech Łukaszewski - Muzyka chóralna, Polihymnia i Musica Sacra, 2006

Wojciech Łukaszewski, kompozytor, pedagog, krytyk muzyczny i animator życia muzycznego; ur. 10 marca 1936, Częstochowa; zm. 13 kwietnia 1978, tamże. Studiował w latach 1960-65 kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie Tadeusza Szeligowskiego, a po jego śmierci – pod kierunkiem Tadeusza Paciorkiewicza. Rok po ukończeniu studiów otrzymał stypendium Rządu Francuskiego na wyjazd do Paryża, gdzie w latach 1966-67 pogłębiał wiedzę kompozytorską u Nadii Boulanger. Po powrocie do kraju pracował jako asystent na Wydziale Wychowania Muzycznego w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (1967-68). Na stałe osiedlił się jednak w rodzinnym mieście. Jeszcze w 1967 podjął pracę w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Częstochowie jako wykładowca przedmiotów teoretycznych. Objął także funkcję kierownika Wydziału Wychowania Muzycznego. W 1971 został dyrektorem częstochowskiej szkoły. Na tym stanowisku pozostał do końca życia. Uzupełnieniem jego działalności pedagogicznej była praca na Politechnice Częstochowskiej, gdzie w latach 1976-77 prowadził zajęcia fakultatywne z dziedziny muzyki.

Wojciech Łukaszewski odegrał znaczącą rolę jako animator życia muzycznego Częstochowy. Współpracował z Filharmonią Częstochowską jako prelegent podczas koncertów (1968-71) i jako autor komentarzy do programów koncertowych (1968-78). Był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym Częstochowskiego Towarzystwa Muzycznego (1976-78). Należał do Rady Programowej Ogólnopolskiego Festiwalu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz. Współpracował z Teatrem Dramatycznym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (1971-77).

Pracę na tak wielu stanowiskach łączył z komponowaniem, odnosząc i na tym polu liczne sukcesy. Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 1965 – I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Studenckim na kompozycję związaną z Ziemią Koszalińską za Nazywam ciebie morze na chór mieszany a cappella (1965), w 1968 – wyróżnienie na Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich za Musica per archi (1968), w 1969 – II nagrodę (pierwszej nie przyznano) na Konkursie Kompozytorskim zorganizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu za Mazowsze na chór męski (1969), w 1970 – wyróżnienie honorowe na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na dzieło muzyczne o tematyce gdańskiej za Pieśń o żołnierzach z Westerplatte na chór mieszany (1969) oraz wyróżnienie na Konkursie Kompozytorskim zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną we Wrocławiu za Freski wrocławskie na baryton solo, głos recytujący, klarnet solo, chór mieszany i orkiestrę (1969), a w 1973 – I wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na utwór fortepianowy z towarzyszeniem orkiestry o charakterze dydaktycznym za Concertino nr 2 (1973).

Ponadto Wojciech Łukaszewski został uhonorowany dyplomem uznania za ofiarną pracę oraz osiągnięcia w rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Częstochowie, przyznanym przez częstochowski Urząd Miejski (1974), Nagrodą Kuratora Okręgu Szkolnego Katowickiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1974), Srebrną Odznaką za zasługi dla rozwoju Społecznych Ognisk Artystycznych regionu częstochowskiego i województwa katowickiego (1975) oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977). Wyrazem uznania dla jego twórczości kompozytorskiej była Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1977).

Płyty:

Nuty:


http://www.lukaszewski.waw.pl/


Wróć

21 Lipca 2024

Sylwetka dnia

Paweł Łukaszewski


Dziś polecamy

Leon Łukaszewski - Choral music


Linki
Chór Musica Sacra
Emisja głosu
Konkurs Kompozytorski
Marian Borkowski
Paweł Łukaszewski
Polski Chór Kameralny
Via crucis
Wojciech Łukaszewski

kompozytorzy

kompozytorzy

kompozytorzy

kompozytorzy

kompozytorzy

     misja    nowości    katalog CD    książki    nuty    numizmaty    wykonawcy    kompozytorzy    musica sacra nova     edition@musicasacra.com.pl
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart produkcja www Krzysztof Dombek 2009-2012©