Zamówienia

musicasacra.waw.pl@gmail.com

Leon Łukaszewski

Płyty:
Leon Łukaszewski - Choral music, MSE 026, 2010

Leon Łukaszewski urodził się 25 kwietnia 1909 r. w Katernebergu (obecnie część Essen) w rodzinie górniczej. Ukończył najpierw gimnazjum, a potem Seminarium Nauczycielskie w Rawiczu, gdzie studiował zarówno muzykę, jak i plastykę. Jednocześnie pobierał także prywatne lekcje harmonii i kontrapunktu. Ostatecznie jego wybór padł jednak na malarstwo i rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Niestety wkrótce trudne warunki materialne zmusiły Leona Łukaszewskiego do ponownej zmiany planów – rezygnacji z kariery artysty malarza i podjęcia pracy zarobkowej w charakterze nauczyciela muzyki w szkole elementarnej w Żytyniu Wołyńskim. Tam uzyskał możliwość doskonalenia wiedzy muzycznej na słynnych kursach podyplomowych w Krzemieńcu. Kształcił się m.in. u: M. Szaleskiego, K. Sikorskiego, S. Kazury, W. Laskiego. W czasie II wojny światowej, dzięki pracy w szkole w Żytyniu (który znalazł się w granicach Ukrainy) Leon Łukaszewski uniknął tragicznego losu, jaki spotkał wielu Polaków – zsyłki w głąb ZSRR. Na wieść o tworzącym się wojsku polskim przedostał się do organizujących się oddziałów. Niebawem dosłużył się stopnia podporucznika i otrzymał stanowisko intendenta. Po wojnie, będąc jeszcze w mundurze, dostał polecenie organizowania szkolnictwa na tzw. ziemiach odzyskanych. Jako podinspektor wydziału oświaty na powiat gdański troszczył się o nauczycieli i zabiegał o warunki pracy w nowopowstałych szkołach. W latach powojennych Leon Łukaszewski był pedagogiem w I-szym Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku i Liceum Sióstr Urszulanek w Gdyni. Potem kolejno pracował w USP, zamienionej później na Wyższą Szkołę Pedagogiczną (założył tam Chór WSP, będący później laureatem czołowych nagród na konkursach chórów studenckich), w Liceum Wychowawczyń Przedszkoli w Gdańsku, a także w Studium Nauczycielskim w Gdańsku-Oliwie oraz w Studium Nauczycielskim w Gdańsku. Jednocześnie prowadził różne chóry, m.in. Chór Chłopięcy przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni, Chór Mieszany Katedry Oliwskiej, Chór Politechniki Gdańskiej (1959-1962). Wielokrotnie zasiadał także w jury konkursów i przeglądów muzycznych. Od 1974 r. był członkiem International Society for Music Education (Międzynarodowego Towarzystwa Wychowania Muzycznego). Po przejściu na emeryturę zajmował się porządkowaniem swoich prac pedagogiczno-naukowych oraz kontynuował komponowanie muzyki, głównie chóralnej. Wspólnie z synem Janem prowadził także przy Katedrze Oliwskiej Chór Chłopięco-Męski „Pueri Cantores Olivenses”, gdzie dyrygował i pracował nad zagadnieniem emisji głosu u dzieci. Zagadnienie czytania nut, korespondujące w sposób oczywisty z problemem techniki wokalnej, dało początek jego pracy Pielęgnacja, kształcenie i rozwijanie głosu dziecka. Zmarł 9 czerwca 1991 roku.

Płyty:


Wróć

22 Lipca 2024

Sylwetka dnia
Artur Pachlewski

Dziś polecamy

Baird-Łukaszewski-Błażewicz-Borkowski


Linki
Chór Musica Sacra
Emisja głosu
Konkurs Kompozytorski
Marian Borkowski
Paweł Łukaszewski
Polski Chór Kameralny
Via crucis
Wojciech Łukaszewski

kompozytorzy

kompozytorzy

kompozytorzy

kompozytorzy

kompozytorzy

     misja    nowości    katalog CD    książki    nuty    numizmaty    wykonawcy    kompozytorzy    musica sacra nova     edition@musicasacra.com.pl
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart produkcja www Krzysztof Dombek 2009-2012©