Zamówienia

musicasacra.waw.pl@gmail.com

Marcin Łukaszewski

Marcin Łukaszewski, pianista, teoretyk muzyki i kompozytor; ur. 20 listopada 1972, Częstochowa. Syn kompozytora Wojciecha Łukaszewskiego. Jest absolwentem Państwowego Liceum Muzycznego w Częstochowie w klasie fletu Bogumiły Tęczy (dyplom w 1990) oraz w klasie fortepianu Zofii Miller (dyplom w 1991). W zakresie gry na flecie doskonalił się ponadto w latach 1989-91 pod kierunkiem Elżbiety Dastych-Szwarc. W latach 1991-96 studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie fortepianu Bronisławy Kawalli, Jana Ekiera i Edwarda Wolanina (dyplom z wynikiem celującym w 1996). Kształcił się ponadto w klasie kameralistyki fortepianowej Bogny Hałacz. Po ukończeniu studiów był słuchaczem dwuletniego Podyplomowego Studium Wykonawstwa Muzyki Współczesnej w klasie fortepianu Szabolcsa Esztényi’ego (dyplom z wynikiem celującym w 1998) oraz dwuletniego Podyplomowego Studium Teorii Muzyki przy warszawskiej uczelni (dyplom z wynikiem bardzo dobrym w 2000). W 2005 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce w Akademii Muzycznej w Warszawie, na podstawie rozprawy Twórczość o tematyce religijnej na chór a cappella kompozytorów warszawskich w latach 1945-2000 (promotor: Marek Podhajski).

Prowadzi również działalność artystyczną jako pianista i kompozytor, a także – okazjonalnie – jako flecista. Równocześnie zajmuje się działalnością naukową i pedagogiczną. Jako pedagog pracuje od 1996 w specjalności Muzykologia Teoretyczna i Stosowana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jako pianista prowadzi działalność koncertową, występując zarówno jako solista, jak i kameralista. Brał udział m.in. w takich festiwalach, jak: I i III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej w Warszawie (1999, 2003), Warszawskie Spotkania Muzyczne (1999, 2005), Międzynarodowe Spotkania Muzyczne „U Źródeł” w Krynicy (1999), XV Conversatorium Organowe w Legnicy (2000), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (2004), Międzynarodowy Festiwal „XI Laboratorium Muzyki Współczesnej” w Warszawie (2004), a także w cyklach koncertowych: „Wszystkie dzieła fortepianowe J. Brahmsa” w Warszawie (1997), „Żywe Wydanie Wszystkich Dzieł Fortepianowych F. Chopina” w Białymstoku (1999), „Żywe Wydanie Wszystkich Dzieł Fortepianowych F. Chopina” w Warszawie (1999), „Dni Piotra Perkowskiego – Wiosna 2001” (koncerty w Akademii Muzycznej w Warszawie, Zamku Królewskim, Bibliotece Narodowej), a także w koncertach Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej w Warszawie (2002, 2005), kilkakrotnie w koncertach kompozytorskich studentów klasy kompozycji Mariana Borkowskiego w warszawskiej uczelni. Występował m.in. z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej i Zespołem Kameralistów Polskich Camerata Vistula.

Trzon repertuaru Marcina Łukaszewskiego stanowi muzyka polska XIX i XX wieku. W repertuarze ma dzieła fortepianowe m.in. takich kompozytorów, jak: Grażyna Bacewicz, Marian Borkowski, Jan Fotek, Jerzy Kornowicz, Bartosz Kowalski-Banasewicz, Witold Lutosławski, Juliusz Łuciuk, Paweł Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski, Krystyna Moszumańska-Nazar, Bolesław Ocias, Piotr Perkowski, Marian Sawa, Kazimierz Serocki, Władysław Słowiński, Tomasz Sikorski, Karol Szymanowski, Marcin Wierzbicki, Maciej Zieliński, Maciej Żółtowski.

Nagrał wiele płyt kompaktowych z muzyką polską. Należą do nich w szczególności albumy autorskie: XXth Century Polish Piano Music (Acte Préalable AP 0016, 1999), Franciszek Lessel – Piano Works (Acte Préalable AP 0024/0026, 1999), Piotr Perkowski – Piano Works (Acte Préalable AP 0072, 2002), Marian Sawa – utwory fortepianowe (Musica Sacra Edition MSE 005/06, 2006). Dwupłytowy album z utworami F. Lessla uzyskał w 2000 nominację do Nagrody „Fryderyk ’99”, natomiast płyta z utworami Perkowskiego została w 2003 uhonorowana Nagrodą „Fryderyk 2002” w kategorii „muzyka solowa”.

Występuje także jako flecista. Brał udział w m.in. w takich festiwalach, jak: Mariackie Wieczory Kameralne w Koronowie (2002, 2003, 2004, 2005), III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej w Warszawie (2003), VII Festiwal Młodych Organistów i Wokalistów im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy (2003), XXXI Letnie Koncerty Organowe we Władysławowie i Jastrzębiej Górze (2003), Międzynarodowy Festiwal Musica Sacra w Katedrze Warszawsko-Praskiej (2005).

Marcin Łukaszewski działalność naukową rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1996. Brał czynny udział dotychczas w 17 sympozjach, sesjach naukowych, konferencjach i wykładach otwartych. Wygłosił referaty podczas takich sesji naukowych, jak m.in.: sesja naukowa Polska muzyka organowa na przełomie wieków (Legnica 2000), Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. F. Chopina (Warszawa 2000, 2003, 2005), Ogólnopolska Sesja Naukowa w setną rocznicę urodzin Profesora Piotra Perkowskiego (Warszawa 2001), sesja naukowa Witoldowi Rudzińskiemu w dziewięćdziesięciolecie urodzin (Warszawa 2003), seminarium naukowe towarzyszące XIII Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Sakralnej Gaude Mater (Częstochowa 2003), sesja naukowa Marian Sawa – życie i twórczość (Legnica 2003), sesja naukowa Chorał gregoriański jako źródło inspiracji (Warszawa 2003), sympozjum Marian Sawa (1937-2005), kompozytor, organista, improwizator, pedagog (Warszawa 2005), sesja naukowa Conversatorium Organowe a poziom kształcenia młodych organistów (Legnica 2005).

W dorobku posiada 21 opublikowanych artykułów naukowych w zeszytach naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Muzycznej w Warszawie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz w czasopismach; ponad 100 haseł biograficznych do słowników i encyklopedii (m.in. Encyklopedia Religii PWN, Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina, Słownik Biograficzny Ziemi Częstochowskiej oraz Słownik Kompozytorzy polscy 1918-2000 pod redakcją Marka Podhajskiego. W tym ostatnim pełni funkcję Redaktora Okręgu Warszawskiego. Na koncie ma także liczne omówienia i redakcje płyt kompaktowych, książek programowych festiwali i koncertów oraz ponad 300 artykułów popularno-naukowych publikowanych m.in. na łamach „Muzyki21”, „Twojej Muzy”, „Niedzieli”, a także – jednostkowo – na łamach takich czasopism i gazet, jak m.in.: „Gazeta Wyborcza”, „Nasz Dziennik”, „Kombatant – Biuletyn Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”, „Aleje3 – Częstochowski Dwumiesięcznik Kulturalny”, „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli”, „Quo Vadis? Kwartalnik Artystyczny i Naukowy”, „Inspiracje”. W latach 2000-2003 był członkiem Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Muzyka21”.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na muzyce polskiej XIX, XX i XXI wieku, a szczególnie na muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej o tematyce religijnej, życiu muzycznym Częstochowy oraz na zagadnieniach pianistyki i literatury fortepianowej.

W zakresie kompozycji Marcin Łukaszewski jest autodydaktą. Pobierał konsultacje u Mariana Borkowskiego i Pawła Łukaszewskiego. Jego utwory wykonywane były w kraju, m.in. podczas takich festiwali, jak: Festiwal „Musica Moderna” – sesja 40 (2002), Legnickie Conversatorium Organowe (1998, 2000), Międzynarodowy Festiwal „Il mondo in musica” w Fivizzano (Włochy, 1998), Międzynarodowy Festiwal „Musica Sacra” w Katedrze Warszawsko-Praskiej (2005), Międzynarodowy Festiwal Chóralny Akademická Banská Bystrica (Słowacja, 2005), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie (1996, 1997, 1998, 2002), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii (2001, 2002), Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (1998), Międzynarodowy Konkurs Pieśni Chóralnej w Suwałkach (1998), Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie (1997), Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” (2001, 2004), IV Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Moskwa – miastem pokoju” (2005) oraz za granicą, m.in. w Belgii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Włoszech. Jego utwory zarejestrowane zostały przez Polskie Radio oraz na płytach CD takich wytwórni, jak m.in.: Acte Préalable i DUX. Jego utwory chóralne wykonywane były m.in. przez takie zespoły, jak: Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses, Chór Akademicki Akademii Techniczno-Rolniczej im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Chór Akademii Teologii Katolickiej / Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Chór Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu, Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Chór Kameralny Astrolabium w Toruniu, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Chór Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej „In Terra Pax”, Chór Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Tibi Domine”, Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes w Tarnowie, Katedralny Chór Chłopięco-Męski „Pueri Cantores Thoruniensis”, Młodzieżowy Chór Canto Grazioso w Brodnicy, Młodzieżowy Chór Mieszany Every Late, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Poznański Chór Polihymnia, Slovak Philharmonic Choir, Szczeciński Chór Chłopięco-Męski, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Zespół Wokalny „Alla Camera”, Zespół Wokalny Camerata.

Ponadto zajmuje się działalnością organizatorską. W latach 1991-2001 był korepetytorem, akompaniatorem i sekretarzem w Chórze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest członkiem Akademii Fonograficznej Nagrody „Fryderyk”, Stowarzyszenia Musica Sacra, Stowarzyszenia Laboratorium Muzyki Współczesnej oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Od 2002 jest członkiem Pracowni Muzyki Polskiej Akademii Muzycznej w Warszawie oraz członkiem współpracującym z Katedrą Kompozycji warszawskiej uczelni.

Marcin Łukaszewski jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: 1990 – I nagrody na II Międzywojewódzkim Konkursie Solfeżowym w Katowicach; 1996 – II nagrody (I nie przyznano) na Konkursie Kompozytorskim im. F. Nowowiejskiego w Warszawie za Prolog i fugę na organy (1992); 1999 – Nominacji płyty Chóru Akademii Teologii Katolickiej Musica Sacra Poloniae z nagraniem utworu De profundis na chór mieszany (1997) do nagrody „Fryderyk ’98”; 2000 – Nominacji płyty Franciszek Lessel – Piano Works do Nagrody „Fryderyk ’99”; 2003 – Nagrody „Fryderyk 2002” za płytę Piotr Perkowski – Piano Works; 2003 – Nagrody „Mater Verbi”. Ponadto jest laureatem stypendiów: 1996 – Stypendium Artystycznego Stowarzyszenia Musica Sacra i Chóru Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie; 1996 – Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy; 1997 – Stypendium Artystycznego Fundacji Kultury w Warszawie; 1999 – Stypendium Artystycznego Uniwersytetu Kardynała Stefena Wyszyńskiego w Warszawie; 2003 i 2006 – Stypendium Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia ZAiKS; w 2006 – III nagrody na I Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Kompozytorskim Pro Organo za utwór Exegi Monumentum na organy (2006).


Wróć

21 Lipca 2024

Sylwetka dnia

Paweł Łukaszewski


Dziś polecamy

Leon Łukaszewski - Choral music


Linki
Chór Musica Sacra
Emisja głosu
Konkurs Kompozytorski
Marian Borkowski
Paweł Łukaszewski
Polski Chór Kameralny
Via crucis
Wojciech Łukaszewski

wykonawcy

wykonawcy

wykonawcy

wykonawcy

wykonawcy

     misja    nowości    katalog CD    książki    nuty    numizmaty    wykonawcy    kompozytorzy    musica sacra nova     edition@musicasacra.com.pl
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart produkcja www Krzysztof Dombek 2009-2012©